Canal ètic

Aquest canal està dedicat exclusivament per dirigir denúncies per incompliments legals de l'organització o els seus integrants, en els termes i les condicions de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

No obstant això, i tenint en compte que COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ disposa de sucursals i filials en l'àmbit internacional, el Canal també estarà habilitat per rebre incompliments legals produïts en aquests països en aplicació de la seva normativa específica.

 ACCEDIR AL CANAL ÈTIC

Si teniu qualsevol dubte sobre altres qüestions, podeu contactar amb nosaltres a través d'altres canals disponibles a la pàgina web.

Què es consideren incompliments normatius?

Sense ànim excloent ni limitatiu, es consideren:

 • Fraus i estafes
 • Blanqueig de capitals
 • Evasió o al·lusió d'impostos
 • Delictes contra la propietat intel·lectual o industrial
 • Competència deslleial
 • Delictes contra el mercat o els consumidors
 • Corrupció interna
 • Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària
 • Incompliment de la normativa sobre protecció de dades
 • Revelació de secrets empresarials
 • Malversació
 • Delictes contra el medi ambient i la salut pública
 • Vulneració de drets dels treballadors

Algunes de les situacions que es podrien denunciar per aquesta via són:

 • possibles conductes i comportaments considerats il·legals en l'exercici del treball,
 • presumpta gestió lucrativa de recursos de l'empresa,
 • situacions de discriminació o abús sexual,
 • pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una comunicació?

Qualsevol persona de l'empresa i aquelles persones externes que estiguin o hagin estat vinculades o relacionades amb ella en un context laboral o professional.

Com puc fer una comunicació?

Es pot cursar de forma verbal, escrita o presencial seguint els passos indicats al formulari del Canal confidencial de denúncies. Així mateix, la comunicació pot ser anònima.

Com es tramitarà la comunicació?

Es tramitarà garantint la confidencialitat i prohibició de represàlies a la persona informant.

Quins principis assisteixen a la persona informant?

El sistema intern d'informació reuneix les garanties de confidencialitat, no represàlies, respecte a la independència, la protecció de dades, secret de les comunicacions i les pràctiques correctes de seguiment, investigació i protecció de la persona informant.