Navalles

Navalles recollides a mà, depurades i seleccionades segons el calibre, el sabor a mar de la seva carn és molt particular i característic. El seu consum està molt recomanat com a part d'una dieta sana i equilibrada.

Productes relacionats

Navalles al natural 111g

Navalles al natural 111g

Navalles "10/15" al natural 111g

Navalles al natural 111g

Navalles al natural

Navalles al natural 185g